. 0 min read

70% شرکت های چینی مشتاق به استفاده از بلاک چین هستند

بسیاری از شرکت های چینی که پیش از گسترش ویروس کرونا نسبت به بکارگیری فناوری بلاک چین در زمینه کاری خود علاقه نشان داده بودند به هیچ عنوان دیدگاه خود را از دست نداده و برخی از آنها علاقمندند تا در دنیای پس از کرونا فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشند.

منبع: ادوبی/leungchopan

به گزارش Xinhua، یک نظرسنجی ۳۵۰ شرکت چینی نشان داد که ۷۰٪ آنها علاقه خود را نسبت به استفاده از فناوری بلاک چین به دلیل بروز ویروس کرونا از دست نداده‌اند. و ۲۰٪ آنها نیز به این باور هستند که برای کاهش تاثیر کرونا بر روی اقتصاد و تجارت تمرکز بیشتری بر روی بلاک چین خواهند داشت.

این یافته ها توسط واحد بلاک چین فدراسیون خرید و لجستیک چین و پژوهشگرانی از دانشگاه Tsinghua شهر بیجینگ گردآوری شده است.

نویسندگان این گزارش ادعا کرده اند که شیوع ویروس کرونا تاثیر بلندمدتی بر روی شرکت‌هایی که قصد به کارگیری بلاک چین را در صنعت خود داشته اند نداشته و این شرکت ها همچنین درباره نقشه های خود برای پذیرش فناوری بلاک چین استوار هستند.

نویسندگان گزارش گفته‌اند که شرکت‌کنندگان این نظرسنجی از ۱۰ صنعت مختلف از جمله شرکت های اختصاصی فناوری بلاکچین، شرکت های ساخت و ساز، موسسه های مالی، تجاری، لجستیکی و شرکت های مدیریت زنجیره تامین بوده اند.

این گزارش در پایان نتیجه می گیرد که در بدترین حالت ممکن شرکتها موقتاً از انجام نقشه های خود برای استفاده از بلاک چین منصرف شده اند همان مجموعه این فناوری را به ویژه ویژگی های بلاک چین را تاثیرگذارترین ابزار برای مبارزه با مخاطرات طبیعی می دانند.

همین خبرگزاری به نقل از یکی از دولت مردانه تجاری و سیاسی می‌گوید بلاک چین به زودی به عنوان ندارد آب یا برق هم گیر خواهد شد و در همه جا پذیرفته خواهد شد.


پیشنهادی