70% شرکت های چینی مشتاق به استفاده از بلاک چین هستند

Tim Alper
| 0 min read

بسیاری از شرکت های چینی که پیش از گسترش ویروس کرونا نسبت به بکارگیری فناوری بلاک چین در زمینه کاری خود علاقه نشان داده بودند به هیچ عنوان دیدگاه خود را از دست نداده و برخی از آنها علاقمندند تا در دنیای پس از کرونا فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشند.

منبع: ادوبی/leungchopan

به گزارش Xinhua، یک نظرسنجی ۳۵۰ شرکت چینی نشان داد که ۷۰٪ آنها علاقه خود را نسبت به استفاده از فناوری بلاک چین به دلیل بروز ویروس کرونا از دست نداده‌اند. و ۲۰٪ آنها نیز به این باور هستند که برای کاهش تاثیر کرونا بر روی اقتصاد و تجارت تمرکز بیشتری بر روی بلاک چین خواهند داشت.

این یافته ها توسط واحد بلاک چین فدراسیون خرید و لجستیک چین و پژوهشگرانی از دانشگاه Tsinghua شهر بیجینگ گردآوری شده است.

نویسندگان این گزارش ادعا کرده اند که شیوع ویروس کرونا تاثیر بلندمدتی بر روی شرکت‌هایی که قصد به کارگیری بلاک چین را در صنعت خود داشته اند نداشته و این شرکت ها همچنین درباره نقشه های خود برای پذیرش فناوری بلاک چین استوار هستند.

نویسندگان گزارش گفته‌اند که شرکت‌کنندگان این نظرسنجی از ۱۰ صنعت مختلف از جمله شرکت های اختصاصی فناوری بلاکچین، شرکت های ساخت و ساز، موسسه های مالی، تجاری، لجستیکی و شرکت های مدیریت زنجیره تامین بوده اند.

این گزارش در پایان نتیجه می گیرد که در بدترین حالت ممکن شرکتها موقتاً از انجام نقشه های خود برای استفاده از بلاک چین منصرف شده اند همان مجموعه این فناوری را به ویژه ویژگی های بلاک چین را تاثیرگذارترین ابزار برای مبارزه با مخاطرات طبیعی می دانند.

همین خبرگزاری به نقل از یکی از دولت مردانه تجاری و سیاسی می‌گوید بلاک چین به زودی به عنوان ندارد آب یا برق هم گیر خواهد شد و در همه جا پذیرفته خواهد شد.