نگرش ها

نگرش ها
بازار خرسی چیست؟
منبع: Adobe/Bashkatov ویدورا تنکون، استادیار اقتصاد._____چرا در دوران مدرن به کسی که سهامی را با انتظار کاهش قیمت آن می‌فروشد، «خرس» می‌گویند. بازاری که در آن ارزش اوراق بهادار یا کالاها به طور مداوم کاهش...

پیشنهادی