اخبار آلت کوین ها

اخبار آلت کوین ها
قانونگذار کره‌ای خرید و فروش کوین های امنیتی را مسدود می‌کند
تنظیم کننده مالی کره جنوبی با مجموعه‌ای از اصلاحات جدید در قوانین رمزارزی پیش رو، همانند مقررات جدید ضد پولشویی (AML) و ممنوعیت تجارت کوین‌های پیگیرگریز، قدرت‌نمایی می‌کند.منبع: ادوبی/metamorworksروز دوشنبه، به گزارش Fn News و...

پیشنهادی

رویدادهای دیگر