اخبار اقتصاد نامتمرکز

دفی (DeFi) یا اقتصاد و دارایی نامتمرکز امروز تبدیل به یکی از مهمترین مسائل صنعت بلاک‌چین و رمز ها تبدیل شده و آنگونه که از معنای نام آن نیز پیداست، این نوآوری از بلاک چین، قرارداد های هوشمند و یا دارایی رمزارزی برای ارائه خدمات به مشتریان خود بهره‌وری می‌کند، خدماتی مانند وام، حواله، پرداخت، مشتقات و یا سرمایه گذاری.