اخبار اتریوم

اخبار اتریوم
ویتالیک بوترین: فورک اثبات کار اتریوم به طور قابل توجهی به اتریوم آسیب نمی‌رساند
منبع: Adobe/Sergei OK ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم می‌گوید یک هارد فورک دیگر به طور قابل توجهی به اتریوم (ETH) و تقریباً همه کسانیکه در اکوسیستم اتریوم از ادغام پشتیبانی می کنند،  آسیب نمی رساند.اظهارات وی...

پیشنهادی

رویدادهای دیگر