فهرست برترین رمزارز های بازار

سرپوش بازار نرخ میزان 24h نهایت پخش دگرگونی 24h دگرگونی 7 days
1 Bitcoin Bitcoin (BTC) $665,679,662,628 $35,525.26 $38,897,338,174 18738206.0 BTC -5.80 % -4.61 %
2 Ethereum Ethereum (ETH) $256,189,834,604 $2,201.97 $29,710,665,103 116345987.0 ETH -6.02 % -7.06 %
3 Tether Tether (USDT) $62,851,887,497 $1.00 $61,782,826,481 62726847149.0 USDT 0.17 % -0.14 %
4 Binance Coin Binance Coin (BNB) $48,379,164,279 $333.45 $1,693,525,356 145086528.0 BNB -4.38 % -4.65 %
5 Cardano Cardano (ADA) $44,744,418,490 $1.40 $1,760,587,243 31946328269.0 ADA -4.72 % -3.02 %
6 Dogecoin Dogecoin (DOGE) $37,975,253,263 $0.29194370 $1,323,374,417 130077317600.0 DOGE -4.66 % -9.63 %
7 Ripple Ripple (XRP) $36,289,744,931 $0.78539418 $2,033,496,295 46205772880.0 XRP -6.27 % -7.92 %
8 HEX HEX (HEX) $26,516,453,934 $0.09275503 $42,620,602 285876189202.0 HEX 4.73 % 23.01 %
9 USD Coin USD Coin (USDC) $23,840,673,586 $1.00 $1,220,398,285 23823270472.0 USDC 0.05 % -0.12 %
10 Polkadot Polkadot (DOT) $17,795,681,085 $20.87 $686,626,106 852647705.0 DOT -6.00 % -0.09 %
11 Uniswap Uniswap (UNI) $11,540,350,420 $20.06 $222,367,763 575164388.0 UNI -7.50 % -8.15 %
12 Litecoin Litecoin (LTC) $10,481,495,852 $154.36 $1,810,086,500 67902620.0 LTC -6.37 % -5.66 %
13 Bitcoin Cash Bitcoin Cash (BCH) $10,424,365,208 $555.53 $1,197,063,046 18764888.0 BCH -5.86 % -4.71 %
14 Solana Solana (SOL) $9,937,900,598 $36.33 $253,712,026 273556026.0 SOL -7.32 % 0.31 %
15 Binance USD Binance USD (BUSD) $9,397,633,048 $1.00 $3,130,275,627 9383405508.0 BUSD 0.13 % -0.14 %
16 THETA THETA (THETA) $8,769,438,055 $8.77 $483,246,648 1000000000.0 THETA -6.44 % 10.21 %
17 Polygon (MATIC) $8,576,414,721 $1.36 $801,022,734 6293422325.0 MATIC -7.91 % 7.69 %
18 Chainlink Chainlink (LINK) $7,987,988,885 $21.02 $773,401,799 380009559.0 LINK -8.71 % -2.59 %
19 Stellar Stellar (XLM) $6,785,416,449 $0.29285240 $335,770,980 23170089656.0 XLM -6.43 % -8.81 %
20 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) $6,734,107,737 $35,618.70 $70,736,359 189061.0 WBTC -5.61 % -4.26 %
21 Internet Computer (ICP) $6,532,439,968 $48.50 $180,623,952 134693727.0 ICP -8.40 % -17.94 %
22 VeChain VeChain (VET) $6,307,595,743 $0.09807260 $653,988,774 64315576989.0 VET -7.23 % -7.75 %
23 Ethereum Classic Ethereum Classic (ETC) $6,075,476,157 $52.23 $853,252,884 116313299.0 ETC -5.30 % -9.37 %
24 Dai Dai (DAI) $5,262,439,604 $1.00 $184,607,198 5255089148.0 DAI 0.37 % 0.62 %
25 Filecoin Filecoin (FIL) $5,113,358,906 $64.48 $157,046,394 79300617.0 FIL -4.53 % -10.04 %