فهرست برترین رمزارز های بازار

سرپوش بازار نرخ میزان 24h نهایت پخش دگرگونی 24h دگرگونی 7 days
1 Bitcoin Bitcoin (BTC) $778,657,466,645 $41,354.49 $33,942,305,718 18828850.0 BTC -4.07 % -2.02 %
2 Ethereum Ethereum (ETH) $332,965,992,129 $2,828.66 $19,746,702,100 117711616.0 ETH -5.90 % -3.57 %
3 HEX HEX (HEX) $121,396,740,256 $0.42409520 $18,929,348 286248794327.0 HEX -2.04 % -5.16 %
4 Tether Tether (USDT) $69,589,362,207 $1.00 $57,469,574,948 69415096725.0 USDT -0.01 % 0.04 %
5 Cardano Cardano (ADA) $65,402,362,090 $2.05 $2,221,461,092 31946328269.0 ADA -5.75 % -1.30 %
6 Binance Coin Binance Coin (BNB) $50,963,872,296 $332.16 $1,536,658,154 153432897.0 BNB -2.98 % -8.13 %
7 Ripple Ripple (XRP) $42,420,393,536 $0.90801661 $2,240,881,616 46717640571.0 XRP -3.16 % -0.98 %
8 Solana Solana (SOL) $35,473,975,137 $129.68 $1,470,220,807 273556026.0 SOL -8.81 % -2.05 %
9 Dogecoin Dogecoin (DOGE) $26,032,891,922 $0.19800796 $512,778,082 131473964269.0 DOGE -2.17 % -5.00 %
10 USD Coin USD Coin (USDC) $25,374,981,359 $1.00 $1,778,658,572 25328680874.0 USDC 0.07 % -0.13 %
11 Polkadot Polkadot (DOT) $22,707,737,132 $26.63 $964,364,005 852647705.0 DOT -5.26 % -5.99 %
12 LUNA LUNA (LUNA) $14,126,286,164 $33.85 $739,779,198 417332546.0 LUNA -12.42 % 25.38 %
13 Avalanche Avalanche (AVAX) $13,842,922,910 $62.84 $884,402,638 220286577.0 AVAX -8.55 % 1.28 %
14 Uniswap Uniswap (UNI) $13,744,695,004 $23.90 $1,131,298,949 575202575.0 UNI 5.55 % 18.03 %
15 Binance USD Binance USD (BUSD) $9,864,476,184 $1.00 $3,763,600,457 9843944924.0 BUSD -0.02 % 0.00 %
16 Litecoin Litecoin (LTC) $9,862,921,799 $143.71 $1,558,295,657 68632608.0 LTC -3.52 % -7.70 %
17 Cosmos Cosmos (ATOM) $9,637,021,279 $34.43 $743,507,237 279870377.0 ATOM -8.16 % 2.99 %
18 Bitcoin Cash Bitcoin Cash (BCH) $9,034,293,261 $481.29 $1,145,088,738 18770988.0 BCH -3.36 % -9.76 %
19 Chainlink Chainlink (LINK) $8,501,143,242 $22.37 $765,624,643 380009559.0 LINK -5.34 % -2.54 %
20 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) $7,896,659,943 $41,338.36 $218,557,476 191025.0 WBTC -4.31 % -2.93 %
21 Internet Computer (ICP) $6,867,335,080 $41.29 $100,566,490 166333626.0 ICP -5.90 % -11.76 %
22 Polygon (MATIC) $6,638,285,970 $1.05 $346,418,129 6293422325.0 MATIC -4.71 % -5.55 %
23 Dai Dai (DAI) $6,464,236,391 $0.99876365 $183,307,440 6472238363.0 DAI -0.12 % -0.63 %
24 Stellar Stellar (XLM) $6,169,739,917 $0.25974528 $349,445,022 23753039416.0 XLM -4.06 % -6.27 %
25 TRON TRON (TRX) $6,005,549,406 $0.08380656 $1,149,718,239 71659657369.0 TRX -4.54 % -10.28 %