فهرست برترین رمزارز های بازار

سرپوش بازار نرخ میزان 24h نهایت پخش دگرگونی 24h دگرگونی 7 days
1 Bitcoin Bitcoin ( BTC) $ 675,340,727,926 $ 34,583 $ 51,047,190,528 19528175.00000000 BTC 0.5 % 12.92 %
2 Ethereum Ethereum ( ETH) $ 218,025,996,011 $ 1,813 $ 11,582,797,824 120269588.00000000 ETH 0.47 % 7.81 %
3 Tether Tether ( USDT) $ 84,580,382,473 $ 1 $ 78,384,422,912 84538113416.00000000 USDT 0.004 % -0.0047 %
4 Binance Coin Binance Coin ( BNB) $ 34,617,203,554 $ 228 $ 587,962,240 151703886.00000000 BNB 0.51 % 3.62 %
5 XRP XRP ( XRP) $ 30,257,310,698 $ 1 $ 1,653,464,448 53560508378.00000000 XRP 1.4 % 6.54 %
6 USD Coin USD Coin ( USDC) $ 25,049,432,167 $ 1 $ 2,661,505,024 25051937361.00000000 USDC 0 % 0.01 %
7 Solana Solana ( SOL) $ 14,591,507,825 $ 35 $ 2,468,308,736 419294997.00000000 SOL 7.11 % 17.16 %
7 Lido Staked Ether Lido Staked Ether ( STETH) $ 0 $ 1,886 $ 1,063,133 0.00000000 STETH -1.63 % -5.04 %
8 Cardano Cardano ( ADA) $ 10,096,928,550 $ 0 $ 347,882,816 33820262543.00000000 ADA 0.74 % 12.69 %
9 Dogecoin Dogecoin ( DOGE) $ 9,833,799,124 $ 0 $ 525,069,376 141622676384.00000000 DOGE 0.14 % 7.57 %
10 TRON TRON ( TRX) $ 8,808,245,575 $ 0 $ 300,086,464 92345222419.00000000 TRX 0.09 % 4.86 %
11 Toncoin Toncoin ( TON) $ 7,175,531,253 $ 2 $ 6,335,225 3431892088.00000000 TON 1.76 % -3.72 %
12 Polygon Polygon ( MATIC) $ 5,452,092,175 $ 1 $ 880,997,632 8006803852.00000000 MATIC -3.05 % -5.69 %
12 Chainlink Chainlink ( LINK) $ 6,280,822,182 $ 11 $ 1,240,701,824 556849970.00000000 LINK 2.21 % 9.95 %
13 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin ( WBTC) $ 5,668,376,437 $ 34,598 $ 300,354,496 163835.00000000 WBTC 0.51 % 12.87 %
14 Multi-Collateral Dai Multi-Collateral Dai ( DAI) $ 5,344,690,354 $ 1 $ 53,932,568 5347888596.00000000 DAI -0.1 % -0.04 %
15 Polygon Polygon ( MATIC) $ 5,137,144,871 $ 1 $ 373,466,944 8006803852.00000000 MATIC 1.62 % 4.38 %
16 Litecoin Litecoin ( LTC) $ 5,097,520,399 $ 69 $ 617,596,928 73817839.00000000 LTC 0.63 % 3.78 %
17 Bitcoin Cash Bitcoin Cash ( BCH) $ 4,841,748,385 $ 248 $ 375,409,216 19545475.00000000 BCH 0.1 % 1.65 %
18 Shiba Inu Shiba Inu ( SHIB) $ 4,715,481,790 $ 0 $ 137,043,504 589346914631298.00000000 SHIB -0.32 % 10.2 %
19 Polkadot Polkadot ( DOT) $ 4,265,435,955 $ 4 $ 308,775,744 987579314.00000000 DOT 2.23 % 7.57 %
20 Avalanche Avalanche ( AVAX) $ 4,086,594,858 $ 12 $ 372,780,672 355072017.00000000 AVAX 4.64 % 14.87 %
21 UNUS SED LEO UNUS SED LEO ( LEO) $ 3,677,571,825 $ 4 $ 4,610,065 928703317.00000000 LEO -0.46 % 2.8 %
22 TrueUSD TrueUSD ( TUSD) $ 3,354,561,415 $ 1 $ 252,564,864 3355408449.00000000 TUSD -0.09 % 0.01 %
23 Stellar Stellar ( XLM) $ 3,249,582,834 $ 0 $ 90,913,376 27828662679.00000000 XLM 0.83 % 3.7 %