سلب مسئولیت

سلب مسئولیت

کریپتونیوز هیچ مسئولیتی در برابر خطاهای موجود در این سایت (از جمله حذف یا اطلاعات نادرست) بر عهده نمی گیرد. همچنین مسئولیت تراکنش ها و یا ضررهای ناشی از سرمایه گذاری توسط خوانندگان خود را نمی پذیرد.

همه ی مطالب نوشته شده در این سایت توسط کپی رایت محافظت شده و بدون داشتن مجوز روشن از کریپتو نیوز قابل انتشار نیست. اگر مشخص شود که برخی موارد بدون مجوز این سایت در حال نشر هستند، کریپتونیوز همه افراد درگیر در این تخلف را بطور کامل تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد. قانون یاد شده، خبرهای RRS که کریپتونیوز در اختیار کاربران قرار داده یا مواردی که مجوز صریح ازاین سایت دارند را شامل نمی شود.

اگر از هر یک از مواردی که در بالا ذکر شد ناراضی هستید، تنها راه حل شما عدم استفاده از سایت کریپتونیوز است.