. 0 min read

آیا چین می‌تواند رمزارز هارا متمرکز سازی کند؟

در این ویدیوی گفتگویی با عنوان «تبدیل بزرگ»، لوسیا بویسن از اطلاعات ارائه شده توسط Refinitiv، درباره ارز دیجیتال بانک مرکزی جدید چین گفتگو می‌کند.

ساختار یوان دیجیتال چیست؟ بلاک های ساخته شدنی به چه شکلی خواهند بود؟ یک برنامه آزمایشی ارز دیجیتال چه مواردی را باید شامل شود؟ آیا دیگر بانک های مرکزی جهان نیز باید همین راه را در پیش بگیرند؟
برای پاسخ به این پرسش ها، این ویدیو را ببینید.