BitTorrent
BitTorrent

BitTorrent

سرپوش بازار میزان 24h نهایت پخش بیشینه‌ی پخش
$7,980,388,630 $1,194,036,534.78 989987548935.0 BTT 990000000000.0 BTT